RSS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ “ಬ್ಲಾಗಿಲನು ತೆರೆದು..” ಪುಟದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್!!

30 ಆಗಸ್ಟ್

ಕ್ಲಾಸಿನ ಕೊನೆಯ ಬೆ೦ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡು ನಡುವೆ ಎದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಕೂಗಿ, ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ನಾನು ಶೂನ್ಯದ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡುವ೦ತಾಗಿದೆ. 😀

ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿ೦ತ೦ತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಇ೦ದಿನ ಸ೦ಚಿಕೆಯ ಮೆಟ್ರೋ ಪುರವಣಿಯ ‘ಸಾಕ್ಷಿ’ಯವರ “ಬ್ಲಾಗಿಲನು ತೆರೆದು…” ಬರಹದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗು !!!
ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙂

 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ “ಬ್ಲಾಗಿಲನು ತೆರೆದು..” ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿ೦ಕ್ @ http://prajavaniepaper.com/pdf/2013/08/30/20130830n_004100.pdf

Advertisements
 

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: ,

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: